Thư viện SOLIDWORKS các tính năng của Simulation

Giả sử bạn có một bu – lông hoặc đầu nối chân cắm mà bạn sử dụng nhiều lần. Nó có thể khiến bạn đau đầu khi phải thiết lập các khớp nối này nhiều lần. Thay cho việc phải lặp lại đó, bạn có thể thiết lập các bu lông hoặc đầu cắm chỉ một lần rồi cho vào thư viện SOLIDWORKS, sau đó chỉ cần kéo kết nối đó từ thư viện thiết kế hoặc áp dụng vào bất kỳ thiết kế mới!

 

Có lẽ nhiều người đã quen với thư viện SOLIDWORKS các tính năng của SOLIDWORKS nơi có khả năng lưu lại các tính năng có thể được tái sử dụng. Tuy nhiên, gần đây, tôi tình cờ nhận thấy chúng ta những người sử dụng mô phỏng tận dụng lợi thế của tính năng này là tốt nhất! Giả sử bạn có một bu – lông hoặc đầu nối chân cắm mà bạn sử dụng nhiều lần. Nó có thể khiến bạn đau đầu khi phải thiết lập các khớp nối này nhiều lần. Điều này cũng có thể dễ dàng dẫn đến các sai sót khi bạn nhập lại các thông số hoặc độ dài của bu lông nhiều lần. Thay vì phải lặp lại quá trình này, chúng ta có thể thiết lập các bu lông hoặc đầu cắm chỉ một lần và sau đó lưu nó lại như một thư viện các tính năng và chỉ cần kéo kết nối đó từ thư viện thiết kế rồi áp dụng vào thiết kế mới!

Xem thêm:

Phân tích độ bền mỏi kim loại trong SOLIDWORKS Simulation

Đào tạo SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM online

Cách thực hiện lưu vào thư viện SOLIDWORKS

Đầu tiên, chúng ta áp dụng một kết nối duy nhất như chúng ta thường làm.

Khi kết nối đầu tiên của chúng ta đã được sử dụng, đơn giản chỉ cần nhấp chuột phải vào kết nối trong cây mô phỏng và nhấn nút “Add to Library” có nghĩa là file để lưu vào thư viện SOLIDWORKS.

Một hộp thoại sẽ xuất hiện và cho phép chúng ta xác định tên cho kết nối của chúng ta và vị trí chúng ta muốn lưu vào thư viện.

Sau khi lưu, thư viện tính năng sẽ có sẵn bất cứ khi nào bạn cần trong nghiên cứu mô phỏng. Tất cả những gì cần thiết là phải đi chuyển chúng đến vị trí khớp nối bạn cần trong khu vực đồ họa. Điều này sẽ kích hoạt các bu lông và sẽ được đặt trước khi xem xét các kích thước và các thông tin liên quan đến kết nối. Tất cả những gì cần thiết là chọn các bề mặt mà các bu lông kết nối nên được đưa vào.

Thư viện tính năng mô phỏng rất dễ sử dụng nhưng có khả năng mạnh mẽ hơn nếu bạn có những chi tiết nhất định được sử dụng nhiều lần. Thư viện các tính năng không chỉ giới hạn các bu lông, khớp nối, chúng có thể được sử dụng với bất kỳ loại mô phỏng kết nối, tải trọng ngoài hoặc đồ gá nào.

Không quá khó để thực hiện các bước lưu những chi thiết thiết kế đã hoàn thành vào thư viện SOLIDWORKS để tối ưu nhất thời gian thiết kế trên bản vẽ những vẫn cho kết quả chính xác nhất.

ViHoth CORP.

Trả lời