Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Thiết kế kết cấu tai nghe

  •  
     

    Phân tích kết cấu sản phẩm headphone theo cách của nhà sản xuất hàng đầu

    Quy trình chia lưới trong phần mềm Structural Professional Engineering phức tạp hơn một chút so với trong SOLIDWORKS, nhưng vì lý do chính đáng - có nhiều công cụ hơn và chúng có nhiều quyền kiểm soát hơn. Đối với các phân tích phi tuyến, điều này là bắt buộc, đặc biệt là với các mô hình hyperelastic.
    Chi tiết