Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Tải tài liệu miễn phí

  •  
     

    Tài liệu hướng dẫn thiết kế SOLIDWORKS và lập trình gia công với Solidcam

    Tài liệu hướng dẫn thiết kế SOLIDWORKS và lập trình gia công với Solidcam gồm 233 trang và bao gồm hai phần hướng dẫn chính: thiết kế CAD trong SOLIDWORKS và lập trình gia công trong Solidcam với rất nhiều các bài học và hướng dẫn chi tiết.
    Chi tiết