Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

sự kiện công nghệ

  •  
     

    Bạn sẽ bỏ lỡ những gì nếu không tham dự SOLIDWORKS Innovation Day 2018?

    Nếu như bạn đã biết rằng công nghệ thiết kế 3D là một thành tựu của nhân loại trong thế kỷ XXI, và nếu bạn đã nhận được thư mời tham dự chính thức sự kiện này, bạn đã...
    Chi tiết