Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SLDXML

  •  
     

    Lưu SLDXML trong ứng dụng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

    Được phát triển và công bố lần đầu vào năm 2020, khái niệm thiết kế mới trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Với nền tảng thiết kế mới người dùng hoàn toàn được trải nghiệm sáng tạo với Cộng tác thiết kế (Collaboration Design). Ở đó, quá trình...
    Chi tiết