sản xuất nông nghiệp

Nuôi trồng thông minh và tương lai ngành nông nghiệp

Đồng cỏ xanh, máy kéo và các công việc đồng áng vào buổi sáng sớm. Mặc dù thực tế rằng nông nghiệp đã phát triển. . .