Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Phay tiện kết hợp

  •  
     

    Giải pháp SolidCAM Phay - Tiện nâng cao

    SolidCAM giờ đã hỗ trợ lập trình CAM thân thiện với người dùng cho các máy tiện phay CNC đa kênh, hơn nữa là cho các trung tâm phay đa động học phức tạp. Với giải pháp SolidCAM Phay - tiện nâng cao sẽ giúp bạn gỡ được nhiều bài toán mà bạn đang mắc phải.
    Chi tiết