phân phối Radmin

Lý do Radmin được xem là phần mềm dành cho các IT chuyên nghiệp

Với phần mềm Radmin, các IT có thể truy cập máy tính của người dùng từ xa và sửa chữa các vấn đề như thể. . .