Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phân phối Geomagic for SOLIDWORKS

  •  
     

    Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS cho thiết kế ngược

    Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS là giải pháp mô hình Scan-to-SOLIDWORKS tích hợp hoàn chỉnh nhất trong ngành. Nó cho phép bạn nhập và làm việc với dữ liệu lưới từ bên trong môi trường SOLIDWORKS quen thuộc thay vì phải tìm hiểu một...
    Chi tiết