Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

phần mềm CAD CAM tích hợp

  •  
     

    Điểm cốt lõi của một quy trình sản xuất CAD/CAM thành công

    Mọi chuỗi quy trình sản xuất CAD/CAM luôn chỉ thành công khi giải quyết được tốt mắt xích yếu nhất của nó. Việc chuyển đổi các ý tưởng thiết kế khái niệm thành công nghệ gia công là một điểm yếu tiềm ẩn.
    Chi tiết