ngôn ngữ R

So sánh Python và R

Python và R đều là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Python có mục đích tổng quát hơn, còn R được tạo ra cho. . .