Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

năng lượng hạt nhân

  •  
     

    Thiết kế máy gia tốc hạt bằng phần mềm SOLIDWORKS

    Các kỹ sư của NSCL đánh giá cao các công cụ mô phỏng tích hợp, khả năng cấu hình và ứng dụng truyền thông SOLIDWORKS eDrawings®. NSCL hiện có hơn 100 license - bản quyền phần mềm SOLIDWORKS cho thiết kế máy gia tốc hạt và các hoạt động khác.
    Chi tiết