Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

lắp ráp SOLIDWORKS

  •  
     

    Top 7 tính năng trong SOLIDWORKS 2022 Assemblies

    “Hiệu suất lắp ráp chưa bao giờ tốt hơn và SOLIDWORKS 2022 giới thiệu các phương pháp đơn giản hóa để làm việc với Lightweight modes. Các mẫu theo hướng mẫu được cải tiến để mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn. Bảng cấu hình mới cho phép bạn làm được nhiều việc hơn với thiết kế của mình mà không cần rời khỏi SOLIDWORKS. ”
    Chi tiết