Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Jetbrain

  •  
     

    Bạn đã biết gì về YouTrack Helpdesk

    YouTrack 2023.1 giới thiệu YouTrack Helpdesk, cho phép bạn hợp lý hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng của mình cho cả khách hàng bên ngoài và nội bộ. Với loại dự án Helpdesk mới, những cải tiến đáng kể dành cho đại lý hỗ trợ và khả năng...
    Chi tiết