Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

hiệu suất nhiệt của PCB

  •  
     

    Tổng quan về phần mềm SOLIDWORKS Flow Simulation

    SOLIDWORKS Flow Simulation là một CFD (Computational Fluid Dynamics – Thủy động học điện toán) Công cụ này cho phép dễ dàng mô phỏng dòng chảy, truyền nhiệt, lực dòng chất lỏng, thành phần quan trọng dẫn tới thành công của thiết kế với module SOLIDWORKS Flow Simulation.
    Chi tiết