Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

download myCADtools

  •  
     

    Nhóm công cụ quản lý dự án trong phần mềm myCADtools

    MyCADtools là một ứng dụng add-in cho SOLIDWORKS, giúp các kỹ sư tối ưu hoạt động thiết kế trên SOLIDWORKS. MyCADtools cung cấp hơn 50 công cụ hỗ trợ các hoạt động của SOLIDWORKS bao gồm 4 nhóm chính: thiết kế, drawings, quản lý dự án và sản xuất...
    Chi tiết