Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

đại lý JetBrains

  •  
     

    6 Thước đo chất lượng code hàng đầu

    Hoàn thiện chất lượng code là mục tiêu mà hầu hết các nhà phát triển phần mềm đều chia sẻ và mặc dù mục đích rất đơn giản nhưng chiến lược để đạt được mục tiêu đó có thể phức tạp. Cách thức và nội dung bạn đo lường là những yếu tố...
    Chi tiết