Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
 •  
 •  
 •  
 •  

công nghiệp đắp dần

 •  
   

  6 công cụ SOLIDWORKS cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp đắp dần (in 3D)

  Sản xuất đắp dần, còn gọi là in 3D, là một quá trình sản xuất mà theo đó vật liệu được thêm vào, từng lớp, để xây dựng một chi tiết. Quá trình bắt đầu bằng mô hình 3D...
  Chi tiết