Unfold QuickForm Flange trong 3D QuickPress V6

Với 3D QuickPress V6 và 3D QuickForm V3.2, bây giờ bạn áp dụng trực tiếp các kết quả phát triển về phôi của 3D QuickForm đến các mô hình gấp khúc của 3D QuickPress. Với các đường gấp khúc phức tạp của các chi tiết mẫu và không mất đi những lợi ích của tính năng tự động, bạn có thể có được một tính năng dựa trên mô hình mở ra với kết quả phát triển phôi.

Các lệnh được sử dụng trong 3D QuickPress V6

Ứng 3D QuickPress V6 trong thiết kế
Ứng 3D QuickPress V6 trong thiết kế

  1. Nhấn vào biểu tượng 3D QuickForm Flange Tool trên thanh công cụ 3D QuickPress Surface.
  2. Chọn các mép màu hồng ở cửa sổ này. Sau đó chọn mặt màu xanh phía trong cửa sổ lựa chọn hiển thị Holder Faces.
  3. Chọn mặt trên để chọn hướng đục lỗ.
  4. Nhập các loại vật liệu như hình vẽ.
  5. Nhập vào độ dày vật liệu như được hiển thị.
  6. Nhập 0.0deg như Partial Flattening Angle và 30mm như Partial Flattening Extension.
  7. Click OK để tạo ra bề mặt gấp.

Hi vọng bạn có thể tận dụng tất cả các cải tiến mới của 3D QuickPress V6. Vui lòng kiểm tra lại để xem các bài viết khác của chúng tôi trong loạt bài này.

Mọi vấn đề khi sử dụng giải pháp 3D QuickPress V6 bạn có thể gửi vào hòm thư vihothvn@gmail.com hoặc gọi vào số hottline  để được tư vấn và giải đáp bởi chuyên gia của ViHoth.

Viết bởi: Ronnie C.Flaugh

Nguồn: 3D QuickTools

Trả lời