Tổng quan về SOLIDWORKS Mold Design Tools

Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn tổng quan SOLIDWORKS Mold Design Tools thông qua việc liệt kê các tác vụ thiết kế khuôn điển hình và các hàm SOLIDWORKS cung cấp các giải pháp để giúp bạn hoàn thành các tác vụ đó.

SOLIDWORKS Mold Design Tools – Các tác vụ 

Procedural Các công cụ tạo khuôn và các công cụ cho phép bạn hiển thị mô hình theo các giai đoạn khác nhau.
Diagnostic Các công cụ chẩn đoán hiển thị các khu vực có vấn đề trên mô hình. Khi bạn tạo khuôn, bạn có thể kiểm tra mô hình cho các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới việc tách lòng và lõi khuôn.
Corrective Các công cụ khắc phục sửa chữa các sai sót, như các khoảng trống bề mặt, được phát hiện bởi các công cụ chẩn đoán
Administrative Các công cụ quản trị quản lý các mô hình, tạo điều kiện cho luồng thông tin giữa các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà sản xuất và nhà quản lý.

 

solidworks-mold-design-tool

Procedural 

Tác vụ Giải pháp trong SOLIDWORKS Mold Design Tools
Khi bạn không sử dụng các mô hình được xây dựng với SOLIDWORKS, hãy nhập các chi tiết vào SOLIDWORKS Sử dụng các công cụ Import / Export để nhập mô hình vào SOLIDWORKS từ một ứng dụng khác.

Hình dạng mô hình trong các chi tiết được imported có thể bao gồm các khiếm khuyết như khoảng cách giữa các bề mặt. SOLIDWORKS Mold Design Tools bao gồm một công cụ chẩn đoán imported để giải quyết các vấn đề này.

Xác định xem một mô hình (được nhập hoặc được xây dựng trong SOLIDWORKS) có bao gồm các bề mặt mà không có phác thảo. Sử dụng công cụ Draft Analysis để kiểm tra các bề mặt khuôn để đảm bảo phác thảo đầ đủ. Chức năng bổ sung bao gồm:

 • Face classification: Hiển thị số mặt được mã hóa màu với bản nháp dương, mặt có bản nháp âm, bề mặt không phác thảo đầy đủ và bề mặt nhô (straddle faces)
 • Gradual transition: Hiển thị góc dự thảo khi nó thay đổi trong mỗi face.
Kiểm tra các khu vực undercut. Sử dụng công cụ Undercut Analysis để xác định vị trí các khu vực bị kẹt trong mô hình ngăn việc thoát khuôn.

Những khu vực này đòi hỏi phải có một cơ chế được gọi là “side core”. Các side core đẩy ra khỏi khuôn khi nó được mở.

Tỉ lệ (scale) mô hình Thay đổi kích thước hình học của mô hình bằng công cụ Scale để tính hệ số ngót co khi nhựa nguội.
Chọn các parting line mà bạn tạo parting surface. Tạo các parting lines với Parting Lines tool để chọn một parting line tham khảo xung quanh mô hình.
Tạo các shut-off surfaces để tránh rò rỉ giữa lõi và lòng khuôn. Phát hiện các bộ holes có thể và tự động tắt chúng bằng công cụ Shut-off Surfaces. Công cụ tạo các bề mặt để lấp đầy các holes mở bằng cách sử dụng No fill, tangent fill, contact fill hoặc kết hợp cả ba. Tùy chọn không điền được sử dụng để loại trừ một hoặc nhiều holes thông qua để bạn có thể tự tạo các shut-off surfaces của chúng.Sau đó bạn có thể tạo lòng và lõi khuôn.
Tạo Parting Surface, từ đó bạn có thể tạo phân chia dụng cụ. Với một số kiểu mô hình nhất định, sử dụng công cụ bề mặt được quy định để tạo các interlock surface dọc theo các cạnh của parting purface. Sử dụng công cụ Parting Surface để đùn các bề mặt từ các Parting line được tạo trước đó. Các bề mặt này được sử dụng để tách hình dạng lòng khuôn ra khỏi hình dạng lõi khuôn.
Thêm interlock surfaces vào trong mô hình. Áp dụng các giải pháp này cho các interlock surfaces:

 • Mô hình đơn giản hơn. Sử dụng tùy chọn tự động là một phần của công cụ Tooling Split.
 • Mô hình phức tạp hơn. Sử dụng công cụ Ruler Surface để tạo các interlock surfaces.
Thực hiện tooling split để tách lòng và lõi khuôn. Tự động tạo lòng và lõi với công cụ Tooling Split. Công cụ phân chia công cụ sử dụng parting line, shut off surfaces và parting surface để tạo lõi và lòng và cho phép bạn chỉ định kích thước khối.

 

Tạo side cores, lifters, và trimmed ejector pins. Sử dụng Core để trích xuất hình học từ khối công cụ để tạo ra một tính năng lõi. Bạn cũng có thể tạo lifters và trimmed ejector pins.
Hiển thị lòng và lõi ở trạng thái trong suốt, cho phép bạn xem mô hình bên trong. Gán các màu khác nhau cho mỗi thực thể bằng công cụ Edit Appearance. Công cụ Edit Appearance cũng thao tác các thuộc tính quang học như độ trong suốt.
Hiển thị lõi và khoang tách biệt. Tách lõi và khoang ở một khoảng cách xác định bằng công cụ Move / Copy Bodies
Xác nhận tính toàn vẹn của các chi tiết được imported. Sử dụng Import Diagnostics (Tools toolbar) để chẩn đoán và sửa chữa các khoảng trống và các mặt thiếu xót trên các tính năng đã nhập.

Sử dụng Heal Edges để sửa chữa các cạnh ngắn trên các tính năng đã nhập.

Sử dụng công cụ Kiểm tra để kiểm tra mô hình đã nhập.

Với các chi tiết SOLIDWORKS hoặc đã import vào SOLIDWORKS, bạn có thể sử dụng công cụ Scale để kiểm tra tính hợp lệ. Đối với các mô hình có sự không hoàn hảo nghiêm trọng hơn, ứng dụng SOLIDWORKS bao gồm các công cụ khác như Filled Surface và Replace Face.
Đảm bảo tiếp tuyến giữa các cặp bề mặt. Tính góc và đo ranh giới giữa các mặt bằng công cụ Deviation Analysis. Phân tích dựa trên số lượng điểm mẫu mà bạn chọn dọc theo các cạnh (edge).
Tìm các khu vực của mô hình hình học cản trở thoát khuôn. Xác định các khu vực có vấn đề trong hình dạng mô hình bằng công cụ Undercut Analysis.
Xác định tại sao knit faces hoạt động thất bại.

Một số mô hình phức tạp có thể yêu cầu bạn sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa như lấp đầy bề mặt kết hợp với mặt thay thế để chỉnh sửa các diện tích bề mặt. Khi bạn “knit” các bề mặt này, chúng có thể bị hỏng do các khoảng trống hoặc nhiễu giữa các bề mặt.

Sử dụng công cụ Check để kiểm tra mô hình.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Check với chất rắn để kiểm tra dữ liệu đã nhập.

Với các mô hình đã nhập, bạn có thể sử dụng Diagnosistool để sửa chữa các khoảng trống và các mặt bị lỗi. Nếu các lỗ hổng quá nghiêm trọng, hãy áp dụng các giải pháp được mô tả trong phần này.

Sửa lỗi cho các mô hình được import (ví dụ: mô hình có các khoảng trống bề mặt).

Sửa lỗi trong mô hình với các công cụ SOLIDWORKS dưới đây:

Filled Surface: Xây dựng một surface patch với bất kỳ số cạnh nào, trong một ranh giới được xác định bởi các model edges, sketches hoặc curves.

Replace Face: Thay thế các bề mặt trong một thân bề mặt hoặc body bằng các surface bodies mới.

Move Face: Offset, translate và các tính năng trực tiếp trên mô hình rắn hoặc bề mặt.

Delete Face:

Tùy chọn bao gồm

 • Delete và Patch:Xóa một Face từ một surface body hoặc solid body và automatically patches và trims the body.
 • Delete and Fill: Xóa các mặt và tạo một mặt để thu hẹp bất kỳ khoảng cách nào.
 • Swept Surface
 • Lofted Surface
Knit faces, rất có thể được sử dụng cùng với các hoạt động mô hình hóa khác để gắn các bề mặt mới vào chi tiết hiện có. Sử dụng công cụ Knit faces để kết hợp hai hoặc nhiều mặt và bề mặt thành một.
Thêm phác thảo vào các mô hình bao gồm các bề mặt với phác thảo đầy đủ. Với một số mô hình (được nhập hoặc được xây dựng bằng SOLIDWORKS), bạn có thể sử dụng draft tools để thêm phác thảo. Với các mô hình khác, bạn cần di chuyển hoặc tạo các bề mặt để thay đổi góc phác thảo.

Áp dụng phác thảo bằng cách sử dụng công cụ Move Face để xoay một bề mặt sang một góc phác thảo cụ thể.

Áp dụng phác thảo với các kỹ thuật bề mặt SOLIDWORKS.

Bạn có thể sửa phác thảo bằng các kỹ thuật bề mặt SOLIDWORKS được liệt kê bằng cách xây dựng các bề mặt mới với góc phác thảo chính xác. Sau đó, bạn có thể sử dụng Replace Face để kết hợp các bề mặt này vào chi tiết.

Kỹ thuật mô hình bề mặt bao gồm:

 • Ruled Surface: Tạo các bề mặt vuông góc hoặc giảm dần từ các cạnh được chọn.
 • Swept Surface: Bắt đầu với một cạnh và tạo một surface sweep, sử dụng hướng dẫn khi cần thiết.
 • Lofted Surface: Sử dụng profile đóng và tạo một surface loft, sử dụng hướng dẫn khi cần thiết.
 • Filled Surface: Xây dựng một surface patch với bất kỳ số mặt trong (side) nào, trong một ranh giới được xác định bởi các model edges, sketches, hoặc curves.
Split straddle faces Làm một điều trong số sau đây:

 • Sử dụng công cụ Split Line để tạo các đường cong hình học dọc theo các mặt hình trụ. Điều này phân chia một chi tiết và cho phép một parting line để tạo ra.
 • Sử dụng tùy chọn Split faces trong công cụ Parting Lines.

 

Mr ViHoth

Tổng quan về SOLIDWORKS Mold Design Tools