Mẹo thiết kế với Modifying trong GstarCAD

Mẹo thiết kế với Modifying trong GstarCAD bao gồm tập hợp các tips and trick về sao chép thuộc tính, block dynamic, tính năng nhóm, giá trị thuộc tính…

Match Properties

Sao chép thuộc tính từ đối tượng này qua đối tượng khác nhanh chóng với Match Properties (MA).

meo-su-dung-gstarcad-modifying

Các đối tượng có thể áp dụng sao chép thuộc tính bao gồm: Color, Layer, Linetype, Linetype Scale, Lineweight, Plot Style, Transparency và 1 số thuộc tính đặt biệt khác.

Tại Tab Home > Properties > Match Properties để thực hiện lệnh.

Lựa chọn đối tượng nguồn mà bạn muốn sao chép thuộc tính.

Lựa chọn đối tượng đích mà bạn muốn nhận thuộc tính từ đối tượng nguồn và nhấn Enter.

Dynamic Block – Mẹo thiết kế với Modifying trong GstarCAD

Tiết kiệm thời gian và giảm kích thước tệp tin với Dynamic Blocks. Tạo một Block giúp bạn có thể thay đổi hình dạng, kích thước, cấu hình tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Ví dụ, với cùng một đối tượng nhưng khác nhau về biên dạng hình học, thay vì tạo ra 3 đối tượng Copy, Dynamic Block sẽ giúp tối ưu lựa chọn các đối tượng để hiển thị theo ý muốn.

meo-hay-thiet-ke-voi-modifying-trong-gstarcad-1

Group

Sử dụng tính năng Group để thực hiện nhiều thao tác trên cùng một đối tượng mà không cần tạo Block.

Với tính năng Group, bạn có thể nhanh chóng tạo các đối tượng liên kết tạm thời. Khi các đối tượng được nhóm lại với nhau, việc chọn một đối tượng trong nhóm sẽ dẫn đến tất cả các đối tượng được chọn, nhưng mỗi đối tượng vẫn có thể được sửa đổi riêng lẻ.

  1. Lựa chọn tạo Group tại tab Home > Utilities hoặc nhập lệnh Group từ bàn phím.
  2. Lựa chọn các đối tượng mong muốn để tạo thành nhóm và nhấn Enter.
  3. Khi hoàn tất, bằng cách lựa chọn bất kỳ đối tượng nào. Toàn bộ đối tượng thuộc Group sẽ được lựa chọn.
  4. Dễ dàng thêm tên hoặc mô tả của nhóm khi hoàn tất.

Explode Attributes

Giữ lại các giá trị thuộc tính của bạn nếu bạn cần Explode một Block bằng cách sử dụng Express Tool với Explode Attributes – hoặc nhập lệnh BURST.

meo-hay-thiet-ke-voi-modifying-trong-gstarcad-2

Khác với Explode sẽ không giữ lại thông tin thuộc tính của Block.

Explode Attributes với Express Tools sẽ Explode các Block mong muốn nhưng vẫn giữ lại thuộc tính quan trọng của bạn.

Tips: Expolde Attributes sẽ vẫn giữ lại các Layer mà Block được thiết lập bao gồm các thuộc tính của Text.

DWG Compare

So sánh DWG nhằm xác định sự khác biệt về đồ họa giữa hai phiên bản của bất kỳ bản vẽ nào với tính năng DWG Compare. Kỹ sư thiết kế CAD và nhà quản lý sẽ nhanh chóng xem các thay đổi, xung đột, khả năng xây dựng và hơn thế nữa… để có thể đưa ra những quyết định chính xác.

so-sanh-ban-ve-meo-hay-su-dung-gstarcad