Hướng dẫn tạo Templates trong phần mềm SOLIDWORKS

Bạn đã bao giờ làm việc trong phần mềm SOLIDWORKS và tự nghĩ: “Tại sao tôi phải thay đổi đơn vị của mình từ milimet đến inch mỗi lần tôi bắt đầu một môi trường làm việc mới?” Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn phải tiếp tục thay đổi độ chính xác Đơn vị của bạn từ hai (x.xx) đến ba (x.xxx)? Bạn đã bao giờ làm việc trong một bản vẽ và muốn thiết lập các kích thước điều khiển để loại trừ các dấu ngoặc đơn mỗi lần?

Tác giả: Đỗ Văn Tiến – SOLIDWORKS Expert

ViHoth Corporation

Nếu bạn trả lời có cho một hoặc nhiều câu hỏi này, tôi khuyên bạn nên tiếp tục đọc để biết tổng quan về cách định cấu hình, sử dụng và sử dụng lại các môi trường làm việc mẫu trong phần mềm.

Môi trường làm việc mẫu ban đầu

Khi bắt đầu làm viêc với phần mềm sau khi cài đặt, bạn sẽ được nhân được  một sự lựa chọn của ba môi trường làm viêc mẫu cho Part, Assembly, Drawing.

Ba môi trường làm việc mẫu này cung cấp cho bạn các thiết lập bên ngoài. Để tận dụng tối đa phần mềm và đẩy nhanh việc hoàn thành dự án của bạn, bạn có thể tạo và lưu môi trường làm việc mẫu tùy chỉnh có chứa thiêt lập tùy chỉnh theo mong muốn của bạn.

Thế nào là Templates?

Một Templates là một loại tập tin đặc biệt giúp người dùng bắt đầu một dự án với các thiết lập mong muốn.

Làm thế nào để tạo và lưu một Templates?

Hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào biểu tượng New Document

Sau khi nhấp vào nút này, bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ lựa chọn NoviceAdvanced Template.

Tùy chỉnh các thiết lập cho một môi trường làm việc mẫu

Có bốn mục chính có thể được định cấu hình và lưu vào môi trường làm việc cho một chi tiết mới

  • Tên các mặt phẳng và gốc
  • Thuộc tính  tùy chỉnh
  • Ẩn / hiển thị trạng thái gốc tọa độ, mặt phẳn, Sketch, …
  • Cài đặt môi trường làm việc mẫu và các tùy chọn

Tên của mặt phẳng và gốc toa độ

Tên của ba mặt phẳng mặc định và gốc tọa độ có thể được thay đổi. Những thay đổi này sẽ được lưu với môi trường làm việc mới( để đổi tên có thế kích đúp chuột vào tên mặt phẳng hoặc kích chuột trái và nhấn F2).

Thuộc tính tệp tùy chỉnh

Các trường thuộc tính tệp tin  tùy chỉnh thường giống nhau từ tệp chi tiết đến tệp tin lắp ráp, vì vậy chúng có thể được thiết lập trước bằng cách lưu chúng vào một môi trường làm việc mẫu. Một số ví dụ về trường thuộc tính  tệp tin tùy chỉnh phổ biến nhất là:

  • Part Number
  • Description
  • Manufacture
  • Cost
  • Revision

Chúng tôi sẽ thêm các thuộc tính tệp tùy chỉnh này vào mẫu phần mà chúng tôi đang tạo. Đầu tiên, kích vào biểu tượng File Properties

Tiếp theo kích vào Tab Custom properties

Bây giờ trong cột Property Name, chúng tôi có thể nhập tên thuộc tính mới hoặc chúng tôi có thể chọn tên mong muốn từ trình đơn thả xuống:

Nhấp vào OK ở cuối hộp thoại.

Bằng cách tạo các thuộc tính tùy chỉnh và lưu chúng vào mẫu, bạn tiết kiệm thời gian cần thiết để tạo ra chúng mỗi khi bạn tạo một phần mới.

Ẩn hiện trạnh thái của gốc tọa độ, mặt phẳng, phác thảo

Bất cứ khi nào làm việc trên một môi trường làm việc mẫu, bạn có thể thiết lập tùy chọn để ẩn hoặc hiển thị tất cả các mặt phẳng. Bạn cũng có thể đặt tùy chọn để ẩn hoặc hiển thị tất cả các bản phác thảo và ẩn hoặc hiển thị tất cả gốc tọa độ. Tùy chọn này có sẵn từ thanh công cụ “Heads Up”, và cài đặt sẽ được lưu với tài liệu mẫu. Chúng tôi sẽ thiết lập tùy chọn của chúng tôi để ẩn tất cả mặt phẳng, trục, gốc tọa độ, đường cong, kích thước phác thảo

Cài đặt và các tùy chọn

Phần cuối cùng chúng tôi sẽ trình bày là quan trọng nhất: cài đặt tài liệu mẫu và các tùy chọn. Ở  giao diện chính, nhấp vào biểu tượng cho Options.

Một khi bạn nhập vào phần Options, bạn sẽ thấy có hai tab, System Options và Document Properties. Các tùy chọn trong tab cho System Options sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiết lập của hệ thống. Các tùy chọn trong tab  Document Properties sẽ ảnh hưởng đến môi trường làm việc hiện tại.

Các tùy chọn trong tab cho Document Properties sẽ được lưu với môi trường làm việc mẫu, vì vậy chúng ta sẽ tập trung vào tab này

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách thay đổi các đơn vị cho tài liệu mẫu của chúng tôi. Chúng tôi bấm vào các tùy chọn cho các đơn vị và thiết lập các tiêu chuẩn đơn vị để MMGS

Tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt độ chính xác của các tham số đằng sau dầu phẩy bằng cách nhấp vào Dimensions  và đặt Primary precision thành .123

Lưu và sử dụng Templates mới.

Bạn có thể kích File > Save As chọn định dạng là Part Template (*.prtdot) và chọn vị trí thư mục để lưu Templtes

Trên phần mềm SOLIDWORKS, kích Tools > Options > System Options > File Location > Document Templates và tìm đến thư mục bạn lưu, chọn OK

Khi bạn kích chọn File > New, môi trường làm việc mới hiển thị ra và bạn có thể làm việc như bình thường với môi trường mặc định của SOLIDWORKS.

Trả lời