Triển lãm quốc tế về thiết kế 3D

Triển lãm quốc tế về thiết kế 3D, công nghệ in và sản xuất phụ trợ 6 – 8/6/2018

Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam – Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2018 ( VIMF 2018) tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh. . .