Tính năng Repair Sketch

Tính năng Repair Sketch trong phần mềm SOLIDWORKS

Repair Sketch là một tính năng đặc biệt hữu ích trong SOLIDWORKS giúp chúng ta tìm kiếm các lỗi mà bản phác thảo của chúng. . .