Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

thiết kế bowling

  •  
     

    SOLIDWORKS trong thiết kế sản phẩm bowling

    "Với SOLIDWORKS, tôi có thể hình dung rõ lõi thiết kế và sử dụng khối lượng vật chất để duy trì tính toàn vẹn của động lực thiết kế trong khi thay đổi mật độ của lõi bên trong và bên ngoài để đạt được hiệu quả mong muốn." - Aaron Koch,...
    Chi tiết