Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS 2018

  •  
     

    Một số tính năng nâng cao dự kiến có trong phần mềm SOLIDWORKS 2018

    Phần mềm SOLIDWORKS 2018 mới hỗ trợ mạnh mẽ phác thảo Free Hand trên các thiết bị cảm ứng, có khả năng lấy đối xứng trong Mirror 3D, tối ưu hóa chuột 12 hướng, nâng cao tính năng...
    Chi tiết