phân tích động lực học

Phân tích CFD: 7 thách thức kỹ thuật được giải quyết bởi SOLIDWORKS Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation với công nghệ độc đáo, giúp các kỹ sư có thể xác định được dòng chảy động và mức độ tỏa nhiệt. . .