phần mềm DataGrip

Big Data Tools đã có trên DataGrip và PyCharm

Big Data Tools là một trong những plugin JetBrains đầu tiên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cả mã và dữ liệu.JetBrains. . .

Phần mềm DataGrip phát triển cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp

Phần mềm DataGrip là một IDE cho SQL được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của các nhà phát triển cơ sở. . .