Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

định dạng file STEP

  •  
     

    Lưu Assembly ở định dạng STEP, tại sao SOLIDWORKS Crash?

    Nhiều người sử dụng SOLIDWORKS Crash cho mục đích học tập hoặc tự rèn luyện. Ngoài yếu tố bản quyền, các yếu tố bất lợi khác và mất ổn định thường xảy ra. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến những mắc lỗi hoặc rắc rối khi...
    Chi tiết