đạo cụ biểu diễn sân khấu

Thiết kế đạo cụ biểu diễn sân khấu bằng phần mềm SOLIDWORKS 3D CAD

Phần mềm thiết kế 3D CAD SOLIDWORKS ngày càng phát huy trong nhiều ứng dụng của các lĩnh vực ngoài công nghiệp: kiến trúc, nội. . .