Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

đại lý phân phối DataGrip

  •  
     

    Phần mềm DataGrip phát triển cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp

    Phần mềm DataGrip là một IDE cho SQL được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của các nhà phát triển cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp. Chức năng của nó là bổ sung cơ sở dữ liệu chính thức cho IntelliJ IDEA, PhpStorm, PyCharm, và RubyMine.
    Chi tiết