Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

3DXpert for SOLIDWORKS User Interface

3DXpert for SOLIDWORKS là một phần Add-in bổ sung cho SOLIDWORKS, cung cấp các công cụ cần thiết để xử lý & tối ưu hóa thiết kế trong sản xuất chi tiết nhựa

3DXpert for SOLIDWORKS là một phần Add-in bổ sung cho SOLIDWORKS, cung cấp cho người dùng các công cụ cần thiết để xử lý sơ bộ và tối ưu hóa thiết kế trong việc sản xuất chi tiết nhựa. Với 3DXpert for SOLIDWORKS, bạn đảm bảo các chi tiết được in với chất lượng cao.

Tìm hiểu về giao diện người dùng 3DXpert for SOLIDWORKS

 1. Màn hình khởi động

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="729" height="534" data-width="729" data-height="534" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-user-interface.png 929w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-user-interface-300x220.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-user-interface-768x562.png 768w" sizes="(max-width: 729px) 100vw, 729px" />

Màn hình khởi động 3DXpert for SOLIDWORKS User Interface

 

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="585" height="281" data-width="585" data-height="281" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-nguoi-dung-solidworks-3dxpert.png 585w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-nguoi-dung-solidworks-3dxpert-300x144.png 300w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" />

Giao diện người dùng trong 3Dxper

Màn hình khi mở file Part

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="804" height="628" data-width="804" data-height="628" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-mo-file-part.png 804w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-mo-file-part-300x234.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-mo-file-part-768x600.png 768w" sizes="(max-width: 804px) 100vw, 804px" />

Giao diện màn hình khi mở file Part

Quick Access Toolbar: chứa các lệnh thường được sử dụng có thể được tìm thấy ở mỗi màn hình

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="582" height="322" data-width="582" data-height="322" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-mo-file-part-2.png 582w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-mo-file-part-2-300x166.png 300w" sizes="(max-width: 582px) 100vw, 582px" />

2. Menu Bar

Thanh Menu chứa các lệnh cụ thể cho loại tệp hiện đang hoạt động (một chi tiết đơn hoặc lắp ghép). Di chuột qua tiêu đề menu để hiển thị danh sách chức năng xổ xuống (dropdown), được nhóm thành các phần theo chức năng và mức độ phù hợp với tiêu đề menu.

3. Part File Toolbar

Vùng Toolbar mặc định (được hiển thị ở đầu cửa sổ 3DXpert for SOLIDWORKS) chứa một số lượng thanh công cụ cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào các chức năng được sử dụng phổ biến nhất. Các thanh công cụ hiển thị tùy thuộc vào loại tệp hiện đang hoạt động (một chi tiết đơn hoặc lắp ghép). Bố cục thanh công cụ có thể được tùy chỉnh (thêm, xóa và vị trí) theo yêu cầu trong cửa sổ 3DXpert for SOLIDWORKS.

Chú giải công cụ được hiển thị trên thanh công cụ bằng cách di con trỏ chuột lên một lệnh.

4. File Name

Tên tệp tạm thời được hiển thị cho một tệp mới. Lưu một tập tin bằng cách xác định tên của nó và chọn thư mục thích hợp.

5. Search for Command

Tìm kiếm các lệnh theo tên của nó. Hệ thống tìm kiếm các Lệnh – Commands hợp lệ trong hoạt động của từng môi trường (chi tiết đơn hoặc lắp ghép) và hiển thị danh sách thả xuống – dropdown của tất cả các tên hàm và / hoặc tooltip có liên quan văn bản bao gồm chuỗi tìm kiếm.

Danh sách thả xuống này xuất hiện ngay lập tức và được lọc tương tác trong khi nhập ký tự. Nhấp vào Lệnh trong danh sách “tìm thấy” để gọi nó.

Các nút Show Me xuất hiện liền kề với các tên lệnh trong danh sách. Các nút này hiển thị (các) vị trí của Lệnh trong thanh menu hoặc thanh công cụ.

 

Xem thêm:

5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS

SOLIDWORKS cam kết mang đến giao diện mô phỏng trực quan nhất

 

6. Feature Tree

Feature Tree chứa danh sách các lệnh được người dùng sử dụng để xây dựng hoặc thay đổi mô hình

7. Commands instruction Line

Đối với mỗi lệnh và cho từng giai đoạn trong lệnh này, một dòng giải thích phù hợp sẽ xuất hiện trong Dòng lệnh

8. UCS – Coordinate System

UCS này được hiển thị trong tệp 3DXpert for SOLIDWORKS. Mỗi tệp 3DXpert cho SOLIDWORKS chứa một UCS mặc định.

9. Feature Guide

Hầu hết các chức năng tiêu chuẩn trong 3DXpert được triển khai theo một loạt các bước. Các bước này có thể bao gồm lựa chọn hình học, xác định tham số, xác định hướng, v.v … Để đơn giản hóa quá trình của từng chức năng, một Feature Guide được cung cấp để hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết và tùy chọn của từng chức năng.

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="589" height="290" data-width="589" data-height="290" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-feature-guide.png 589w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-feature-guide-300x148.png 300w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" />

Giao diện Feature Guide

  DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="587" height="142" data-width="587" data-height="142" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/luu-y-cau-lenh-ok.png 587w, wp-content/uploads/2019/01/luu-y-cau-lenh-ok-300x73.png 300w" sizes="(max-width: 587px) 100vw, 587px" />

 1. New 3D Printing Project
DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="1024" height="711" data-width="1024" data-height="711" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-solidworks-new-3d-printing-project-1024x711.png 1024w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-solidworks-new-3d-printing-project-300x208.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-solidworks-new-3d-printing-project-768x533.png 768w, wp-content/uploads/2019/01/giao-dien-solidworks-new-3d-printing-project.png 1054w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

New 3D Printing Project

Loại tệp này nằm trong môi trường lắp ghép để tạo dự án in 3D. Môi trường này cung cấp tất cả các công cụ để tạo dự án in 3D bao gồm định nghĩa máy in, định vị các chi tiết 3D để in …

 1. Open File
DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="1024" height="593" data-width="1024" data-height="593" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-open-file-1024x593.png 1024w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-open-file-300x174.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-open-file-768x444.png 768w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-open-file.png 1068w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Open File

Mở tệp gọi 3DXpert for SOLIDWORKS Explorer. Cửa sổ này chứa tất cả các chức năng cần thiết để xử lý thư mục và tập tin như cửa sổ Windown Explorer. Ngoài ra, cửa số này chứa một số thuộc tính khác như: tìm kiếm nâng cao, biểu tượng đặc biệt cho các loại tệp khác nhau, thuộc tính nâng cao cho từng tệp và dữ liệu có thể thêm bởi người dùng và nhiều hơn nữa.

Thông thường, cửa sổ này có 3 khung: trên máy tính và vị trí mạng bên trái, ở giữa được đánh dấu ngăn chứa thư mục của thư mục hiện tại (có thể được lọc theo loại) và trên các thuộc tính bên phải của đánh dấu tập tin.

 1. Import
DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="1024" height="492" data-width="1024" data-height="492" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-import-1024x492.png 1024w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-import-300x144.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-import-768x369.png 768w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-import.png 1071w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Import

Import được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Sau khi chọn lệnh Import, cửa sổ Import sẽ xuất hiện, chọn vị trí và loại tệp và OK

DXpert for SOLIDWORKS User Interface" width="1024" height="487" data-width="1024" data-height="487" srcset="//vihoth.com/wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-export-1024x487.png 1024w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-export-300x143.png 300w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-export-768x365.png 768w, wp-content/uploads/2019/01/3dxpert-for-solidworks-export.png 1075w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

Export

Export được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Sau khi chọn lệnh Export, 3DXpert for SOLIDWORKS Explorer sẽ mở và người dùng có thể chọn file/ s hoặc dự án để Xuất.

Khi hoàn tất, nhấn Select để di chuyển đến cửa sổ tiếp theo.

ViHoth Corp.

 

 
TIN TỨC LIÊN QUAN

 •  
   

  Danh mục phím tắt cần thiết trong SOLIDWORKS

  Bạn đang sử dụng SOLIDWORKS hàng ngày như thế nào? 10 năm trước, màn hình máy tính thiết kế không có kích thước lớn như bây giờ và chuột máy tính cũng không có nhiều khoảng cách...
  Chi tiết
 •  
   

  Tình yêu kỹ thuật với SOLIDWORKS Motion

  Chuyện kể rằng một thiết bị trái tim có liên hợp với một thiết bị trái tim khác. Điều lãng mạn nhất từ tình yêu được dùng kỹ thuật với SOLIDWORKS Motion
  Chi tiết
 •  
   

  Tương lai của ngành nội thất

  IKEA hãng nội thất nổi tiếng của Thụy Điển đã phát hành một ứng dụng sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp khách hàng có thể "ướm thử" những đồ nội thất mà khách hàng muốn mua vào trong không gian căn hộ trước khi khách hàng có quyết định đặt mua chúng.
  Chi tiết
 •  
   

  SOLIDWORKS 2020 - Những tính năng mới dự kiến ra mắt

  SOLIDWORKS 2020 được dự báo sớm với những tính năng thú vị và tuyệt vời như chức năng lắp ráp mới, tự động điền khối lượng, Make Flexible Parts... SOLIDWORKS 2020 phiên bản chính thức sẽ được phát hành vào tháng 10/2019. Chờ đón để tham gia sự kiện ra mắt SOLIDWORKS 2020 tại ngày hội SOLIDWORKS Innovation Day 2020 do ViHoth Corporation tổ chức.
  Chi tiết
 •  
   

  Gstarcad Innovation Day – Ra mắt phần mềm Gstarcad 2019 trong tháng 6

  Ngày hội CAD cực lớn - GstarCAD Innovation Day 2019 trong tháng 6 này hội tụ đầy đủ các doanh nghiệp, kỹ sư và người dùng AutoCAD, GstarCAD
  Chi tiết
 •  
   

  HSS SolidCAM cho gia công bề mặt tốc độ cao

  High Speed Surface HSS SolidCAM là module hỗ trợ gia công bề mặt tốc độ cao. Gia công tinh mạnh mẽ theo từng phần các bề mặt tách biệt, bao gồm cả phần rãnh
  Chi tiết