Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Chú sói ZABIVAKA World Cup 2018 được thiết kế bằng phần mềm SOLIDWORKS 3D CAD