Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

World Cup 2018

  •  
     

    Chú sói ZABIVAKA World Cup 2018 được thiết kế bằng phần mềm SOLIDWORKS 3D CAD

    Xem việc thiết kế chú sói Zabivaka cho World Cup 2018 được thực hiện trên phần mềm SOLIDWORKS như thế nào? Hành trình đến World Cup 2018 còn xa, nhưng con đường đến SOLIDWORKS INNOVATION...
    Chi tiết