Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Triển lãm quốc tế về thiết kế 3D, công nghệ in và sản xuất phụ trợ 6 – 8/6/2018