Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS