Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

thiết kế máy trong SOLIDWORKS

  •  
     

    Thiết kế chi tiết máy trong SOLIDWORKS 2021 có gì mới?

    Để trả lời những thách thức cạnh tranh, các nhà sản xuất cần giải pháp một cách nhanh chóng và trong khả năng ngân sách. Phần mềm SOLIDWORKS cung cấp đầy đủ các công cụ mô hình hóa, mô phỏng, trực quan hóa và truyền thông tích hợp mà các nhà sản xuất máy móc công nghiệp và thiết bị nặng cần để thiết kế các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn - và với chi phí thấp hơn.
    Chi tiết