Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Tiết lộ bí mật thiết kế kim loại tấm với phần mềm SOLIDWORKS