Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Thi thiết kế trên SOLIDWORKS

  •  
     

    Sáng tạo cùng SolidWorks Innovation Day 2016

    Sau những buổi hội thảo hướng dẫn hay những trải nghiệm cùng khách hàng ViHoth và SolidWorks trân trọng gửi đến bạn sân chơi sáng tạo cùng SolidWorks Innovation Day cùng bạn chắp cánh cho những ước mơ sáng tạo.
    Chi tiết