Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Thi thiết kế SOLIDWORKS chuyên nghiệp 2016