Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Tiếp tục cơ hội thi chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS miễn phí