Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Khóa đào tạo SOLIDCAM cơ bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu