Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Sự kiện công nghệ SOLIDWORKS lớn nhất năm 2016 SOLIDWORKS Innovation Day 2017