Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS SIMULATION 2015

  •  
     

    Điểm mới trong SOLIDWORKS SIMULATION 2015 - quản lý vỏ sản phẩm

    Tính năng quản lý vỏ bọc trong SOLIDWORKS SIMULATION 2015 sẽ tiết kiệm thời gian đáng kể cho việc xác định và chỉnh sửa các đường nét của các phần tử của lớp vỏ, quản lý vỏ...
    Chi tiết