Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Khảo sát ý kiến khách hàng về SOLIDWORKS Innovation Day 2018