Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Giải bóng đá ViHoth – SOLIDWORKS CUP 2015