Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
Tính toán chi phí sản xuất và xây dựng báo giá dễ dàng