Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

solidworks assembly

  •  
     

    Thiết kế chi tiết sử dụng Base – Layout trong môi trường Assembly

    Trong thiết kế kĩ thuật nói chung và thiết kế cơ khí nói riêng, việc biểu diễn lắp ghép cơ khí luôn là một vấn đề quan trọng và được quan tâm nhiều nhất. Bởi khi lắp ghép...
    Chi tiết