Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần
SOLIDWORKS giúp RoboTeam Twente thực thi RoboCup 2018