Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Quy trình từ thiết kế đến sản xuất

  •  
     

    "Quy trình từ thiết kế đến sản xuất" - Bài học cho sinh viên ngành công nghiệp

    ViHoth Corporation đã phối hợp với Khoa Cơ khí, tổ chức buổi hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Quy trình từ thiết kế đến sản xuất tại HAUI”. Hội thảo nhằm cung cấp cho sinh viên một bức tranh bao quát về quy trình sản xuất theo phương thức thông minh và tập trung trong công đoạn thiết kế thông minh
    Chi tiết